Member Login   |  

How to Exchange / Refund 

 

Smileการเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงิน จะสามารถกระทำได้เมื่อสินค้า และหีบห่อ อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์

Smileรบกวนวงเล็บหน้าซองดังนี้ : ส่งคืนสินค้า จาก (ชื่อลูกค้า)  , รหัสสั่งซื้อ (XXX) , เปลี่ยนสินค้าจาก (AAA) เป็น (BBB)

Smileการเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงิน จะต้องติดต่อทาง (LINE ID : @vrjcar) เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดค่ะ 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน/ คืน สินค้า : How to Exchange (ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า)

A: กรณีสินค้าชำรุด หรือไม่ตรงตามที่สั่ง

 • ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหา และส่งรูปมายืนยันกับทางร้านผ่านทางโดยจะต้องติดต่อกับทางร้านภายใน 7 วันหลังจากรับของ
 • ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้กรุณาระบุวิธีการส่งที่ต้องการ (ลงทะเบียน / EMS)
  • โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมา และ
  • ทางร้านก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับไปเปลี่ยน
 • หลังจากทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะรีบส่งสินค้ากลับไปให้ใหม่โดยทันที

 

 

B: กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้าอันไม่ได้มีสาเหตุมาจากทางร้าน 

เช่น ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบบ ยี่ห้อ ลาย หรือ สินค้าชนิดอื่นๆแทน

 • โดยจะต้องติดต่อกับทางร้านภายใน 7 วันหลังจากรับของ
 • แจ้งสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยน
 • ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้กรุณาระบุวิธีการส่งที่ต้องการ (ลงทะเบียน / EMS) 
  • โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมา และค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับไปเปลี่ยน
 • พร้อมชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการโอน (กรณีเป็นเงินจำนวนไม่มาก สามารถแนบเงินสดมากับสินค้าที่ต้องการส่งคืน)
 • หลังจากทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะรีบส่งสินค้ากลับไปให้ใหม่โดยทันที

 

 

ขั้นตอนการขอเงินคืน : How to Refund

 • โดยจะต้องติดต่อกับทางร้านภายใน 3 วันหลังจากรับของ
 • แจ้งสาเหตุที่ต้องการขอเงินคืน
 • ทางร้านยินดีคืนเงินให้หลังจากทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะรีบโอนเงินคืนทันที
  • โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมา
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามราคาสินค้าหักด้วยค่าส่งสินค้า,ค่าธรรมเนียมการโอน และ ค่าธรรมเนียมการแพคสินค้า 3% (ไม่รวมค่าส่ง)

 

 

 

 

 

ขอบคุณมากค่ะ :3

 

VRJ TEAM